Aktuelle Nachrichten

Odszedł Germanista wielkiego formatu
Z ogromnym smutkiem informujemy, że zmarł prof. dr hab. Norbert Honsza - wybitny uczony związany z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, wspierał swą wiedzą i doświadczeniem dydaktycznym także Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Bliskim śp. Pana Profesora składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

Ihren Antrag und das ausgefüllte Anmeldeformular mit Empfehlungsschreiben schicken Sie bitte an folgende Adresse:

Sekretarz Stowarzyszenia Germanistów Polskich

pl. Staszica 1
45-052 Opole

Polen

impres