Aktuelle Nachrichten

Odszedł Germanista wielkiego formatu
Z ogromnym smutkiem informujemy, że zmarł prof. dr hab. Norbert Honsza - wybitny uczony związany z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, wspierał swą wiedzą i doświadczeniem dydaktycznym także Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Bliskim śp. Pana Profesora składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

Ehrenmitglieder, Laureaten der Ehrenstatuete des Verbandes Polnischer Germanisten


Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm

Prof. Dr. Hartmut Eggert 

Prof. dr hab. Adam Zieliński

Prof. Dr. Olga Dobijanka-Witczakowa

Prof. Dr. Karl-Dieter Bünting

Prof. Dr. Wolfgang Heinemann

Prof. Dr. Margot Heinemann

Dr. Heinz-Rudi Spiegel

Dr. Gisela Janetzke

Prof. Dr. Heinz Vater

Prof. Dr. Lech Kolago

impres