Aktuelle Nachrichten

Kongress des Verbandes Polnischer Germanisten 2021

Schiedsgericht

 

Vorsitzende

ao. Univ.-Prof. Magdalena Szulc-Brzozowska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Językowznawstwa Germańskiego

 

Mitglieder:

Dr. habil. Grzegorz Pawłowski

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Dr. habil. Paweł Szerszeń

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

impres