Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków SGP
Zarząd SGP zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na 25. października 2021 r. w Warszawie. Szczegóły w załączonym liście Przewodniczącej SGP. Zaproszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu SGP

Członkowie honorowi, laureaci Statuetek honorowych Stowarzyszenia Germanistów Polskich


Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm
Prof. Dr. Hartmut Eggert
Prof. dr hab. Adam Zieliński
Prof. Dr. Olga Dobijanka-Witczakowa
Prof. Dr. Karl-Dieter Bünting
Prof. Dr. Wolfgang Heinemann
Prof. Dr. Margot Heinemann
Dr. Heinz-Rudi Spiegel
Dr. Gisela Janetzke
Prof. Dr. Heinz Vater
Prof. Dr. hab. Lech Kolago

impres