Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji "Emotionen in Sprache und Sprechen"
Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład Lingwistyki Stosowanej IFG UWr organizują w dn. 26-28 września 2019 r. siódmą międzynarodową konferencję językoznawczą z cyklu Linguistische Treffen in Wrocław. Temat ramowy planowanej na 2019r. konferencji brzmi Emotionen in Sprache und Sprechen. Informacje w rozszerzeniu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Członkowie honorowi, laureaci Statuetek honorowych Stowarzyszenia Germanistów Polskich


Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm
Prof. Dr. Hartmut Eggert
Prof. dr hab. Adam Zieliński
Prof. Dr. Olga Dobijanka-Witczakowa
Prof. Dr. Karl-Dieter Bünting
Prof. Dr. Wolfgang Heinemann
Prof. Dr. Margot Heinemann
Dr. Heinz-Rudi Spiegel
Dr. Gisela Janetzke
Prof. Dr. Heinz Vater
Prof. Dr. hab. Lech Kolago

impres