Podanie oraz formularz zgłoszeniowy wraz z rekomendacjami prosimy kierować na adres:

Sekretarz Stowarzyszenia Germanistów Polskich
ul. Szturmowa 4
PL-02-678 Warszawa

impres