W październiku 1994 roku odbyło się kolejne seminarium poświęcone „Stereotypom i uprzedzeniom w stosunkach polsko-niemieckich”. Podczas tego spotkania zawiązały się i rozpoczęły działalność „Koło Zgorzeleckie” oraz „Görlitzer Kreis” – organizacje, które stawiają sobie za cel ożywienie regionalnej współpracy ponad granicami państwowymi. Początkowo – już w grudniu 1992 roku – z inicjatywy prof. Franciszka Gruczy narodził się pomysł stworzenia jednej, polsko-niemieckiej organizacji, nie było to jednak możliwe ze względów prawnych. Dlatego po obu stronach granicy powstały dwa bliźniacze Koła, a ich przewodniczącymi zostali: po stronie niemieckiej prof. Margot Heinemann, a po stronie polskiej prof. Eugeniusz Tomiczek. Jedną z form działalności Kół jest regularne organizowanie polsko-niemieckich konferencji młodych germanistów, na których doktoranci z uniwersytetów obu krajów mają okazję zaprezentowania swoich osiągnięć i wymiany doświadczeń pod okiem wybitnych przedstawicieli tej dyscypliny naukowej.

impres