Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

W październiku 1994 roku odbyło się kolejne seminarium poświęcone „Stereotypom i uprzedzeniom w stosunkach polsko-niemieckich”. Podczas tego spotkania zawiązały się i rozpoczęły działalność „Koło Zgorzeleckie” oraz „Görlitzer Kreis” – organizacje, które stawiają sobie za cel ożywienie regionalnej współpracy ponad granicami państwowymi. Początkowo – już w grudniu 1992 roku – z inicjatywy prof. Franciszka Gruczy narodził się pomysł stworzenia jednej, polsko-niemieckiej organizacji, nie było to jednak możliwe ze względów prawnych. Dlatego po obu stronach granicy powstały dwa bliźniacze Koła, a ich przewodniczącymi zostali: po stronie niemieckiej prof. Margot Heinemann, a po stronie polskiej prof. Eugeniusz Tomiczek. Jedną z form działalności Kół jest regularne organizowanie polsko-niemieckich konferencji młodych germanistów, na których doktoranci z uniwersytetów obu krajów mają okazję zaprezentowania swoich osiągnięć i wymiany doświadczeń pod okiem wybitnych przedstawicieli tej dyscypliny naukowej.

impres