W dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Germanistów Polskich największym osiągnięciem było bez wątpienia zorganizowanie w dniach 5 – 8 kwietnia 2000 roku w Warszawie Kongresu Milenijnego związanego z obchodami jubileuszu tysiąclecia stosunków polsko-niemieckich, którego animatorem był przewodniczący Stowarzyszenia, prof. Franciszek Grucza. Było to jedyne przedsięwzięcie naukowe roku jubileuszowego wpisane do oficjalnego polsko-niemieckiego programu obchodów milenijnych. Było to jednak nie tylko wydarzenie naukowe, lecz także ważne spotkanie o znaczeniu politycznym. Docenili to najwybitniejsi przedstawiciele elit naukowych i politycznych obu krajów, biorąc udział w pracach Komitetu Honorowego Kongresu Milenijnego.

Honorowy patronat nad Kongresem objęli wspólnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaśniewski oraz Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Johannes Rau. Przewodniczącym Komitetu Honorowego został Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Mirosław Mossakowski, a jego członkami (w porządku alfabetycznym): Johannes Bauch z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Dyrektor Fundacji im. R. Boscha, dr Ulrich Bopp, Sekretarz Generalny DAAD, dr Christian Bode, prof. Karl-Dieter Bünting z Uniwersytetu w Essen, ambasador RP w Berlinie, dr Andrzej Byrt, ambasador RFN w Warszawie, Frank Elbe, Prezes Fundacji im. A.v. Humboldta, prof. Wolfgang Frühwald, Minister Edukacji Narodowej, prof. Mirosław Handke, Prezes Instytutu im. Goethego, prof. Hilmar Hoffmann, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Kazimierz Kowalski, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, prof. Andrzej Rottermund, dr Heinz-Rudi Spiegel z Fundacji Nauki Niemieckiej, dyrektor Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheim, prof. Gerhard Stickel, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Janusz Tazbir, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Piotr Węgleński, Wiceminister Edukacji Narodowej, prof. Wilibald Winkler, Minister Nauki RP, prof. Andrzej Wiszniewski oraz prof. Adam Zieliński, członek austriackiego PEN-Klubu. Natomiast w komitecie organizacyjnym spotkali się wybitni polscy germaniści, w większości członkowie zarządu Stowarzyszenia Germanistów Polskich, reprezentujący wszystkie germanistyczne dyscypliny naukowe: językoznawstwo historyczne i współczesne, literaturo- i kulturoznawstwo niemieckiego obszaru językowego oraz lingwistykę stosowaną (glottodydaktykę i translatorykę). dalej

impres