Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji "Emotionen in Sprache und Sprechen"
Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład Lingwistyki Stosowanej IFG UWr organizują w dn. 26-28 września 2019 r. siódmą międzynarodową konferencję językoznawczą z cyklu Linguistische Treffen in Wrocław. Temat ramowy planowanej na 2019r. konferencji brzmi Emotionen in Sprache und Sprechen. Informacje w rozszerzeniu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

W roku 2003  odbyło się następne doroczne spotkanie członków Stowarzyszenia Germanistów Polskich połączone z konferencją naukową. Wiodącym zagadnieniem konferencji była szeroko pojęta integracja polsko-niemiecka i europejska oraz rola, jaką w tym procesie pełni (polska) germanistyka. Spotkanie odbyło się w Szczecinie, w dniach 2 – 4 maja 2003 roku, a więc w przeddzień referendum, w którym Polacy wyrażą swoją opinię w kwestii przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Program seminarium był bardzo interesujący: wygłoszonych zostało wiele wykładów plenarnych, a w dyskusjach panelowych wzięli udział najwybitniejsi przedstawiciele poszczególnych dyscyplin germanistycznych, takich jak językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, glottodydaktyka i translatoryka. Gospodarzem i współorganizatorem zjazdu SGP był Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, a w szczególności jego dyrektor i zarazem prodziekan Wydziału Humanistycznego US, prof. Paweł Mecner.

impres