Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

W roku 2003  odbyło się następne doroczne spotkanie członków Stowarzyszenia Germanistów Polskich połączone z konferencją naukową. Wiodącym zagadnieniem konferencji była szeroko pojęta integracja polsko-niemiecka i europejska oraz rola, jaką w tym procesie pełni (polska) germanistyka. Spotkanie odbyło się w Szczecinie, w dniach 2 – 4 maja 2003 roku, a więc w przeddzień referendum, w którym Polacy wyrażą swoją opinię w kwestii przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Program seminarium był bardzo interesujący: wygłoszonych zostało wiele wykładów plenarnych, a w dyskusjach panelowych wzięli udział najwybitniejsi przedstawiciele poszczególnych dyscyplin germanistycznych, takich jak językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, glottodydaktyka i translatoryka. Gospodarzem i współorganizatorem zjazdu SGP był Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, a w szczególności jego dyrektor i zarazem prodziekan Wydziału Humanistycznego US, prof. Paweł Mecner.

impres