Tegoroczna międzynarodowa konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich miała miejsce w Olsztynie w dniach 8–10 maja 2009 w Auli im. Marii i Georga Dietrich Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. Tematem obrad była kategoria dyskursu w świetle badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych (Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik). Konferencja poprzedzona została Walnym Zgromadzeniem SGP, na którym odbyły się między innymi wybory nowego zarządu Stowarzyszenia.

Konferencja została zorganizowana przez SGP we współpracy z miejscowym ośrodkiem germanistycznym – Zespołem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierowanym przez prof. dr hab. Ewę Żebrowską. Do Olsztyna przybyło ponad 130 germanistów, reprezentujących ośrodki uniwersyteckie między innymi w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Rosji. Konferencja sfinansowana została ze środków SGP, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i DAAD. Wydarzenie to stanowiło doskonałe forum do wymiany myśli naukowej w dziedzinie badań germanistycznych.

Konferencję zainaugurował Przewodniczący Stowarzyszenia profesor Franciszek Grucza, pełniący również od 2005 roku funkcję przewodniczącego IVG (Internationale Vereinigung für Germanistik), witając uczestników konferencji i gospodarzy tegorocznego spotkania – przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tj. Prorektora uczelni profesora Szczepana Figla i dyrektora miejscowej germanistyki, profesor Ewę Żebrowską oraz zaproszonych gości honorowych, a wśród nich pana Wiktora Marka Leyka– członka i reprezentanta Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pana doktora Randolfa Oberschmidta – dyrektora Przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Warszawie i kierownika Wydziału Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie, Jensa Lütkenherma.

Profesor Grucza przywitał w szczególny sposób trzech naukowców tj. Margot i Wolfganga Heinemann z Lipska i profesora Karla-Dietera Büntinga z Essen, którzy w uznaniu ogromnych wysiłków i zasług dla rozwoju współpracy polsko-niemieckiej w zakresie badań germanistycznych wyróżnieni zostali w 2007 roku honorową statuetką SGP – najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez to gremium. Dalej

impres