Program międzynarodowej konferencji naukowej - Warszawa 25 - 27 maj 2012

 

Konferencję wsparły finansowo:

 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

impres