Aktualności

Walne Zgromadzenie SGP
Zarząd Stowarzyszenia Germanistów Polskich zaprasza wszystkich Członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19. października 2020 r. o godz. 17.00 (I. termin) w Uniwersytecie Opolskim za pomocą środków komunikacji zdalnej. Szczegóły w rozwinięciu  

Program międzynarodowej konferencji naukowej - Warszawa 25 - 27 maj 2012

 

Konferencję wsparły finansowo:

 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

impres