Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji "Emotionen in Sprache und Sprechen"
Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład Lingwistyki Stosowanej IFG UWr organizują w dn. 26-28 września 2019 r. siódmą międzynarodową konferencję językoznawczą z cyklu Linguistische Treffen in Wrocław. Temat ramowy planowanej na 2019r. konferencji brzmi Emotionen in Sprache und Sprechen. Informacje w rozszerzeniu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Program międzynarodowej konferencji naukowej - Warszawa 25 - 27 maj 2012

 

Konferencję wsparły finansowo:

 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

impres