Najbliższa konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich odbędzie się w dniach 10-12 maja 2013 r.  w Krakowie i zostanie zorganizowana pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Języka i Literatury Niemieckiej Uniwersytetu w Kolonii, a także Uniwersytetem Martina Lutra w Halle i Wittenberdze.

Jako temat przewodni Zarząd Stowarzyszenia zaproponował Einblicke in die deutsche Sprache, Kultur und Literatur. Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche".

Konferencja odbędzie się dzięki wsparciu następujących instytucji:

   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie

Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie

 

impres