Aktuelle Nachrichten

Zaproszenie do udziału w konferencji "Emotionen in Sprache und Sprechen"
Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład Lingwistyki Stosowanej IFG UWr organizują w dn. 26-28 września 2019 r. siódmą międzynarodową konferencję językoznawczą z cyklu Linguistische Treffen in Wrocław. Temat ramowy planowanej na 2019r. konferencji brzmi Emotionen in Sprache und Sprechen. Informacje w rozszerzeniu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Najbliższa konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich odbędzie się w dniach 10-12 maja 2013 r.  w Krakowie i zostanie zorganizowana pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Języka i Literatury Niemieckiej Uniwersytetu w Kolonii, a także Uniwersytetem Martina Lutra w Halle i Wittenberdze.

Jako temat przewodni Zarząd Stowarzyszenia zaproponował Einblicke in die deutsche Sprache, Kultur und Literatur. Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche".

Konferencja odbędzie się dzięki wsparciu następujących instytucji:

   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie

Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie

 

impres