Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

 

Warszawa, 20 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo!

Członkowie Stowarzyszenia! Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Pragnę Państwa poinformować, iż przyszłoroczna konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich odbędzie się w dniach 25-27 maja 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Jej temat brzmi następująco: Wissenschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Facetten der Hochschulgermanistik.

W imieniu Zarządu SGP oraz współorganizatorów, którym jest Instytut Germanistyki UW oraz Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia aktywnego udziału w tej konferencji. Obrady będą odbywały się w trzech sekcjach: literaturoznawczej, lingwistycznej oraz kulturologicznej. Zachęcam do składania propozycji 20-minutowych wystąpień i/lub utworzenia autorskiej sekcji. Tematy referatów wraz z krótkim abstractem w języku niemieckim (ok. 500 znaków) proszę kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie do 15 grudnia 2017 r.

Tak, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, będziemy starać się o dofinansowanie konferencji, które umożliwi – o ile uzyskamy dotacje – przejęcie jedynie części jej kosztów, zwłaszcza noclegów oraz uroczystej kolacji. Dlatego też utrzymujemy opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł. Prawo do udziału w konferencji mają wszyscy członkowie SGP, natomiast prawo do dofinansowania ci członkowie, którzy do 30 marca 2018 r. uiszczą przelewem na konto bankowe SGP zarówno opłatę konferencyjną, jak i składkę członkowską za rok 2016 w wysokości 100,- zł. Nr konta znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia.

W konferencji mogą wziąć udział także osoby nie będące członkami naszego Stowarzyszenia, dla których opłata konferencyjna wynosi 450 zł. Zgłoszenia referatów osób nie będących członkami SGP zostaną uwzględnione, o ile pozwolą na to warunki organizacyjne.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Przewodnicząca SGP

/prof. dr hab. Ewa Żebrowska/

Współorganizatorami konferencji SGP są: Instytut Germanistyki (UW) oraz Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (UW). Niemieckim partnerem konferencji jest Bergische Universität Wuppertal.

impres