Warszawa, 20 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo!

Członkowie Stowarzyszenia! Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Pragnę Państwa poinformować, iż przyszłoroczna konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich odbędzie się w dniach 25-27 maja 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Jej temat brzmi następująco: Wissenschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Facetten der Hochschulgermanistik.

W imieniu Zarządu SGP oraz współorganizatorów, którym jest Instytut Germanistyki UW oraz Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia aktywnego udziału w tej konferencji. Obrady będą odbywały się w trzech sekcjach: literaturoznawczej, lingwistycznej oraz kulturologicznej. Zachęcam do składania propozycji 20-minutowych wystąpień i/lub utworzenia autorskiej sekcji. Tematy referatów wraz z krótkim abstractem w języku niemieckim (ok. 500 znaków) proszę kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie do 15 grudnia 2017 r.

Tak, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, będziemy starać się o dofinansowanie konferencji, które umożliwi – o ile uzyskamy dotacje – przejęcie jedynie części jej kosztów, zwłaszcza noclegów oraz uroczystej kolacji. Dlatego też utrzymujemy opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł. Prawo do udziału w konferencji mają wszyscy członkowie SGP, natomiast prawo do dofinansowania ci członkowie, którzy do 30 marca 2018 r. uiszczą przelewem na konto bankowe SGP zarówno opłatę konferencyjną, jak i składkę członkowską za rok 2016 w wysokości 100,- zł. Nr konta znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia.

W konferencji mogą wziąć udział także osoby nie będące członkami naszego Stowarzyszenia, dla których opłata konferencyjna wynosi 450 zł. Zgłoszenia referatów osób nie będących członkami SGP zostaną uwzględnione, o ile pozwolą na to warunki organizacyjne.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Przewodnicząca SGP

/prof. dr hab. Ewa Żebrowska/

Współorganizatorami konferencji SGP są: Instytut Germanistyki (UW) oraz Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (UW). Niemieckim partnerem konferencji jest Bergische Universität Wuppertal.

impres