Warszawa, dn. 8 marca 2018 r.

Szanowni Państwo! Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Germanistów Polskich!

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zgłosili swój aktywny udział w tegorocznej konferencji naszego Stowarzyszenia, a także tym, którzy potwierdzili swoją obecność bez referatu. W związku z tym chciałabym przekazać Państwu aktualne informacje.

Otwarcie konferencji rozpocznie się 25 maja 2018 r. o godz. 10.00 w budynku Collegium Iuridicum przy ulicy Lipowej 4, sąsiadującym z gmachem Biblioteki Uniwersyteckiej. Dalsze obrady, począwszy od sesji popołudniowej będą kontynuowane w siedzibie Wydziału Neofilologii i Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ul. Dobrej 55.

W drugim dniu zaplanowane jest Walne Zgromadzenie członków SGP, o szczegółach którego dowiedzą się Państwo na początku maja. Wstępny program konferencji otrzymają zaś Państwo w drugiej połowie kwietnia.

Wzorem lat ubiegłych złożyliśmy wnioski o dofinansowanie do kilku fundacji oraz do MNiSW. Miło mi poinformować, iż Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznała w tym roku dotację wspierającą nasze przedsięwzięcie, wyłączając jednak ze współfinansowania noclegi polskich uczestników. W dalszym ciągu czekamy na odpowiedź ze strony DAAD, DPWS oraz MNiSW i bardzo liczymy, że będą to pozytywne decyzje.

Wobec powyższego wszyscy uczestnicy konferencji, którzy są aktywnymi członkami, tzn. którzy nie zalegają z opłatami składek na rzecz SGP zwolnieni są z uiszczenia opłaty konferencyjnej. Jedyny koszt, który muszą Państwo ponieść we własnym zakresie, to koszt noclegu oraz podróży. Listę hoteli znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie Stowarzyszenia. Z naszej strony zapewniamy oprawę „kulinarną” konferencji i publikację w materiałach pokonferencyjnych.

A zatem czekamy na Państwa w Warszawie!

Z wyrazami szacunku i sympatii

w imieniu Zarządu SGP

Przewodnicząca SGP

/prof. dr hab. Ewa Żebrowska/

Pobierz List.PDF

impres