Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.Warszawa, dn. 8 marca 2018 r.

Szanowni Państwo! Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Germanistów Polskich!

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zgłosili swój aktywny udział w tegorocznej konferencji naszego Stowarzyszenia, a także tym, którzy potwierdzili swoją obecność bez referatu. W związku z tym chciałabym przekazać Państwu aktualne informacje.

Otwarcie konferencji rozpocznie się 25 maja 2018 r. o godz. 10.00 w budynku Collegium Iuridicum przy ulicy Lipowej 4, sąsiadującym z gmachem Biblioteki Uniwersyteckiej. Dalsze obrady, począwszy od sesji popołudniowej będą kontynuowane w siedzibie Wydziału Neofilologii i Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ul. Dobrej 55.

W drugim dniu zaplanowane jest Walne Zgromadzenie członków SGP, o szczegółach którego dowiedzą się Państwo na początku maja. Wstępny program konferencji otrzymają zaś Państwo w drugiej połowie kwietnia.

Wzorem lat ubiegłych złożyliśmy wnioski o dofinansowanie do kilku fundacji oraz do MNiSW. Miło mi poinformować, iż Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznała w tym roku dotację wspierającą nasze przedsięwzięcie, wyłączając jednak ze współfinansowania noclegi polskich uczestników. W dalszym ciągu czekamy na odpowiedź ze strony DAAD, DPWS oraz MNiSW i bardzo liczymy, że będą to pozytywne decyzje.

Wobec powyższego wszyscy uczestnicy konferencji, którzy są aktywnymi członkami, tzn. którzy nie zalegają z opłatami składek na rzecz SGP zwolnieni są z uiszczenia opłaty konferencyjnej. Jedyny koszt, który muszą Państwo ponieść we własnym zakresie, to koszt noclegu oraz podróży. Listę hoteli znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie Stowarzyszenia. Z naszej strony zapewniamy oprawę „kulinarną” konferencji i publikację w materiałach pokonferencyjnych.

A zatem czekamy na Państwa w Warszawie!

Z wyrazami szacunku i sympatii

w imieniu Zarządu SGP

Przewodnicząca SGP

/prof. dr hab. Ewa Żebrowska/

Pobierz List.PDF

impres