Aktualności

Odszedł Profesor dr. hab. Józef Grabarek
 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora dr. hab. Józefa Grabarka. Prof. Grabarek był cenionym germanistą i językoznawcą, wychowawcą wielu pokoleń młodych naukowców. Związany był z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie kierował Zakładem, a następnie Katedrą Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki.

Kongress des Verbandes Polnischer Germanisten

 

Deutsch-polnische Germanistik. Eine Bestandsaufnahme

 

25.-27. Juni 2021 Warszawa

 

Verband Polnischer Germanisten

Germanistisches Institut der Universität Warschau

Institut für Germanistik,

Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

impres