Adres do korespondencji   Adres siedziby statutowej
(Biuro Prezydium w Opolu)    

Stowarzyszenie Germanistów Polskich
pl. Staszica 1
PL 45-052 Opole

 

  Stowarzyszenie Germanistów Polskich
ul. Szturmowa 4
PL 02-678 Warszawa

 

E-Mail: sgp@sgp.edu.pl   E-Mail: sgp@sgp.edu.pl

 

Konto bankowe:

Stowarzyszenie Germanistów Polskich, ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa

PEKAO SA, O/Kraków, 72 1240 4533 1111 0010 4958 3662

impres