Impressum

Stowarzyszenie Germanistów Polskich

Adres: 

ul. Szturmowa 4
PL 02-678 Warszawa


E-mail: sgp@sgp.edu.pl

Wpisany do Rejestru KRS: 0000105122
NIP: 525-21-51-511

Odpowiedzialność merytoryczna:

 dr hab. Magdalena Latkowska

 

Koncepcja strony:
dr Grzegorz Pawłowski

Realizacja
Paweł Gabiec Studio graphical-arts.pl

 

 

impres