Aktualności

Einladung zur Sektion „Anrede im Deutschen – Variation, Übersetzung, Unterricht etc.“ Palermo 2020 (IVG)
 Second Call for Papers – neuer Einsendeschluss 1. Dezember 2018 XIV. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) „Wege der Germanistik in transkulturellen Perspektiven“ Palermo 26.7.–2.8.2020 Sektion 7: Anrede im Deutschen – Variation, Übersetzung, Unterricht etc. Sektionsleitung: Heinz L. Kretzenbacher, Horst Simon Kongresswebseite: http://ivg2020.unipa.it/

STATUT STOWARZYSZENIA GERMANISTÓW POLSKICH


I. NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA TOWARZYSTWA

§1
Stowarzyszenie, zwane w dalszym ciągu „Stowarzyszeniem” nosi nazwę Stowarzyszenie
Germanistów Polskich, (w skrócie SGP).
W brzmieniu niemieckim: VERBAND POLNISCHER GERMANISTEN
(w skrócie VPG)

§ 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Siedzibą Zarządu Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 3
Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

impres