Rok założenia: 1990 (rejestracja 19 kwietnia 1991 r.)
Siedziba: Warszawa.
Zadania:  Wspieranie prac badawczych oraz upowszechnianie osiągnięć naukowych w dziedzinie badań germanistycznych.
Liczba członków: 360 (2012 r.)

Struktura organizacyjna: Walne Zgromadzenie, Zarząd.

Prezydium zarządu (2015-2018):
Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Żebrowska 
Sekretarz:
dr hab. Magdalena Latkowska
Skarbnik:
dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

impres