Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

Chociaż Stowarzyszenie Germanistów Polskich jest organizacją elitarną, ponieważ skupia osoby legitymujące się co najmniej stopniem doktora, to reprezentuje ono nie tylko interesy swych członków, lecz stara się dotrzeć do spraw dotyczących całej polskiej germanistyki. Stawia sobie także ważne cele społeczne, takie jak: intensyfikacja nauczania języka niemieckiego, upowszechnianie osiągnięć badań germanistycznych, normalizacja kontaktów polsko-niemieckich w zakresie nauki i kultury, działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego, organizacja konferencji naukowych, wydawanie i popularyzacja prac w dziedzinie germanistyki, upowszechnianie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

Ważnym obszarem działania Stowarzyszenia są spotkania polskich germanistów na Walnych Zgromadzeniach, organizowanych co najmniej raz w roku i połączonych z seminariami i konferencjami naukowymi. Gospodarzem Walnych Zgromadzeń jest za każdym razem inny instytut germanistyczny, który ma w ten sposób także okazję zaprezentować koleżankom i kolegom z innych ośrodków swe szczególne osiągnięcia.

 

impres