Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji "Emotionen in Sprache und Sprechen"
Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład Lingwistyki Stosowanej IFG UWr organizują w dn. 26-28 września 2019 r. siódmą międzynarodową konferencję językoznawczą z cyklu Linguistische Treffen in Wrocław. Temat ramowy planowanej na 2019r. konferencji brzmi Emotionen in Sprache und Sprechen. Informacje w rozszerzeniu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Chociaż Stowarzyszenie Germanistów Polskich jest organizacją elitarną, ponieważ skupia osoby legitymujące się co najmniej stopniem doktora, to reprezentuje ono nie tylko interesy swych członków, lecz stara się dotrzeć do spraw dotyczących całej polskiej germanistyki. Stawia sobie także ważne cele społeczne, takie jak: intensyfikacja nauczania języka niemieckiego, upowszechnianie osiągnięć badań germanistycznych, normalizacja kontaktów polsko-niemieckich w zakresie nauki i kultury, działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego, organizacja konferencji naukowych, wydawanie i popularyzacja prac w dziedzinie germanistyki, upowszechnianie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

Ważnym obszarem działania Stowarzyszenia są spotkania polskich germanistów na Walnych Zgromadzeniach, organizowanych co najmniej raz w roku i połączonych z seminariami i konferencjami naukowymi. Gospodarzem Walnych Zgromadzeń jest za każdym razem inny instytut germanistyczny, który ma w ten sposób także okazję zaprezentować koleżankom i kolegom z innych ośrodków swe szczególne osiągnięcia.

 

impres