Aktualności

Kongres Stowarzyszenia Germanistów Polskich Opole 2019
W dniach 17. - 19. maja 2019 r. na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się Kongres Stowarzyszenia Germanistów Polskich.

Skład Komisji Rewizyjnej

 

Przewodnicząca

Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Członkowie

Dr Mariusz Jakosz

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filologii Germańskiej

 

Dr Ewa Zwierchoń-Grabowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Dr hab. Magdalena Latkowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Dr Reinhold Utri

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Zastępcy członków

Dr Agnieszka Dickel

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Dr Magdalena Jurewicz

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Lingwistyki Stosowanej
 

impres