Aktualności

2. Internationale Tagung zur Phraseologie und Parömiologie an der Universität Wrocław 2019
Institut für Germanistik der Universität Wroclaw lädt zur 2. Internationalen Tagung zur Phraseologie und Parömiologie ein.

Skład Komisji Rewizyjnej

 

Przewodnicząca

Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Członkowie

Dr Mariusz Jakosz

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filologii Germańskiej

 

Dr Ewa Zwierchoń-Grabowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Dr hab. Magdalena Latkowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Dr Reinhold Utri

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Zastępcy członków

Dr Agnieszka Dickel

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Dr Magdalena Jurewicz

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Lingwistyki Stosowanej
 

impres