Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji "Emotionen in Sprache und Sprechen"
Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład Lingwistyki Stosowanej IFG UWr organizują w dn. 26-28 września 2019 r. siódmą międzynarodową konferencję językoznawczą z cyklu Linguistische Treffen in Wrocław. Temat ramowy planowanej na 2019r. konferencji brzmi Emotionen in Sprache und Sprechen. Informacje w rozszerzeniu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Skład Komisji Rewizyjnej

 

Przewodnicząca

Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Członkowie

Dr Mariusz Jakosz

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filologii Germańskiej

 

Dr Ewa Zwierchoń-Grabowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Dr hab. Magdalena Latkowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Dr Reinhold Utri

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Zastępcy członków

Dr Agnieszka Dickel

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Dr Magdalena Jurewicz

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Lingwistyki Stosowanej
 

impres