Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący:

dr hab. Robert Małecki

V-ce Przewodniczący:

prof. dr hab. Słowimir Piontek.

 

Członkowie:
prof. dr hab. Tadeusz Czarnecki, dr Ewa Zwierzchoń, dr Robert Kołodziej,

Zastępcy Członków:
dr Reinhold Utri
dr Jolanta Knieja

impres