Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Ewa Żebrowska
Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

Honorowy Przewodniczący:
Prof. zw. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza
Społeczna Akademia Nauk

Sekretarz:
Dr hab. Magdalena Latkowska
Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

V-ce Przewodniczący:
Prof. zw. dr hab. Sambor Grucza
Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

Skarbnik:
Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

 

V-ce Przewodniczący:
Prof. zw. dr hab. Lech Kolago
Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki

   

V-ce Przewodniczący:
Prof. UO dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz
Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Germańskiej

     
 Członkowie Zarządu:    

Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Instytut Filologii Germańskiej

 

Prof. UAM dr hab. Aldona Sopata
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Lingwistyki Stosowanej

Prof. UŁ dr hab. Zenon Weigt
Uniwersytet Łódzki,
Instytut Filologii Germańskiej

 

Prof. UZ dr hab. Paweł Zimniak
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Filologii Germańskiej

Prof. zw. dr hab. Mariola Wierzbicka
Uniwersytet Rzeszowski,
Instytut Filologii Germańskiej
   Dr hab. prof. UŚ Renata Dampc-Jarosz
Uniwersytet Śląski
Instytut Filologii Germańskiej
Prof. UMCS dr hab. Jerzy Żmudzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Zakład Lingwistyki Stosowanej
  Prof. KUL dr hab. Marzena Górecka
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
    Prof. UWr dr hab. Anna Małgorzewicz
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Filologii Germańskiej
     
Zastępcy Członków:    

Prof. UŁ dr hab. Marek Ostrowski
Uniwersytet Łódzki, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

Prof. UR dr hab. Paweł Bąk
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Germańskiej

     
     

 

impres