Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

I międzynarodowa konferencja “Zrozumieć wielojęzyczność”,
9-10.06.2018

Aktualności i ogłoszenia >>

Tematyka konferencji obejmuje wszelkie zagadnienia dotyczące kompetencji lingwistycznej i socjolingwistycznej oraz praktyk rozmówców wielojęzycznych, którzy przekraczają istniejące granice społeczne i lingwistyczne, dostosowując się do nowych i zmieniających się przestrzeni lingwistycznych.

Tematyka wystapień może obejmować:

  • akwizycję języka (lub wielu języków) oraz uczenie się (L2, L3, L4, Lx);
  • psycho- i neurolingwistykę dwu-/wielojęzyczności;
  • trans- oraz wielojęzyczne użycie języka w różnych kontekstach;
  • dwukulturowość I wielokulturowość;
  • politykę językową (również edukacyjną);
  • wielojęzyczność a umiejętność czytania i pisania (pluriliteracy);
  • wczesną dwujęzyczność;
  • kształcenie dwujęzyczne;
  • kwestie interkulturowe oraz dotyczące globalizacji w kontekście wielojęzyczności;
  • przekład oraz mediację.

Wykłady plenarne wygłoszą:

Prof. Franciszek Grucza, UniwersytetWarszawski, Polska

Prof. Maria Dakowska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Prof. Enlli Thomas, Bangor University, Wielka Brytania

Prof. Phillip M. Carter, Florida State University, USA

Prof. Mila Schwartz, Oranim Academic College of Education, Izrael

Prof. Julia Festman, Pedagogical University Tyrol, Austria

 

Czas: 9 do 10 czerwca 2018 r

Więcej informacji na stronie www.multilingualism2018.uw.edu.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.04.2018 r.

 

 

Ostatnia zmiana: 03.15.2018 at 12:50

powrót
impres