Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji "Emotionen in Sprache und Sprechen"
Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład Lingwistyki Stosowanej IFG UWr organizują w dn. 26-28 września 2019 r. siódmą międzynarodową konferencję językoznawczą z cyklu Linguistische Treffen in Wrocław. Temat ramowy planowanej na 2019r. konferencji brzmi Emotionen in Sprache und Sprechen. Informacje w rozszerzeniu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

I międzynarodowa konferencja “Zrozumieć wielojęzyczność”,
9-10.06.2018

Aktualności i ogłoszenia >>

Tematyka konferencji obejmuje wszelkie zagadnienia dotyczące kompetencji lingwistycznej i socjolingwistycznej oraz praktyk rozmówców wielojęzycznych, którzy przekraczają istniejące granice społeczne i lingwistyczne, dostosowując się do nowych i zmieniających się przestrzeni lingwistycznych.

Tematyka wystapień może obejmować:

  • akwizycję języka (lub wielu języków) oraz uczenie się (L2, L3, L4, Lx);
  • psycho- i neurolingwistykę dwu-/wielojęzyczności;
  • trans- oraz wielojęzyczne użycie języka w różnych kontekstach;
  • dwukulturowość I wielokulturowość;
  • politykę językową (również edukacyjną);
  • wielojęzyczność a umiejętność czytania i pisania (pluriliteracy);
  • wczesną dwujęzyczność;
  • kształcenie dwujęzyczne;
  • kwestie interkulturowe oraz dotyczące globalizacji w kontekście wielojęzyczności;
  • przekład oraz mediację.

Wykłady plenarne wygłoszą:

Prof. Franciszek Grucza, UniwersytetWarszawski, Polska

Prof. Maria Dakowska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Prof. Enlli Thomas, Bangor University, Wielka Brytania

Prof. Phillip M. Carter, Florida State University, USA

Prof. Mila Schwartz, Oranim Academic College of Education, Izrael

Prof. Julia Festman, Pedagogical University Tyrol, Austria

 

Czas: 9 do 10 czerwca 2018 r

Więcej informacji na stronie www.multilingualism2018.uw.edu.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.04.2018 r.

 

 

Ostatnia zmiana: 03.15.2018 at 12:50

powrót
impres