Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

List od Przewodniczącej SGP

Aktualności i ogłoszenia >>

Warszawa, dn. 21 września 2015 r.

 

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

 

Zwracam się do Państwa po raz pierwszy, po objęciu funkcji Przewodniczącej SGP. Chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować mojej znakomitej Poprzedniczce prof. dr hab. Zofii Berdychowskiej  i jej zespołowi za wspaniałą pracę, wykonaną na rzecz naszego środowiska. Jednocześnie pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, by godnie wypełnić powierzoną mi funkcję. Liczę bardzo na Państwa współpracę. Wspólnie z Zarządem kadencji 2015-2018 będziemy dbać o to, by nasze Stowarzyszenie prężnie działało i rozwijało się. Podjęliśmy już pierwsze działania. Zarząd obradował już 1 lipca 2015 r.

Wrzesień jest tradycyjnie miesiącem przygotowywania się do nowego roku akademickiego i planowania wszelakich działań.   

W związku z tym pragnę Państwa poinformować o tym, co następuje:

- wystąpienia i referaty wygłoszone na konferencji SGP, która odbyła się w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie w dniach 29-31 maja 2015 r. proszę przesyłać na adres mailowy sgp@sgp.edu.pl do dnia 15 listopada 2015 w celu wydania ich drukiem;

- następna konferencja odbędzie się na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu; Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej prof. Sławomir Piontek oraz prodziekan Wydziału prof. Beata Mikołajczyk potwierdzili swoją gotowość współorganizowania tejże; dokładną datę oraz tytuł konferencji otrzymają Państwo w późniejszym terminie;

- dnia 22 października 2015 r. o godz. 12.00 na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 4 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków SGP w celu dyskusji nad Statutem, a następnie podjęcia stosownych uchwał; nr sali zostanie podany na początku października.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Przewodnicząca SGP

/prof. dr hab. Ewa Żebrowska/

 

Ostatnia zmiana: 09.22.2015 at 19:09

powrót
impres