Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków SGP
Zarząd SGP zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na 25. października 2021 r. w Warszawie. Szczegóły w załączonym liście Przewodniczącej SGP. Zaproszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu SGP

List od Przewodniczącej SGP

Aktualności i ogłoszenia >>

Szanowni Państwo!

Członkowie Stowarzyszenia! Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! 

Pragnę Państwa poinformować, iż przyszłoroczna konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich odbędzie się w dniach 20-22 maja 2016 r. w Poznaniu. Jej temat brzmi Germanistische Forschung in Polen: Gegenstände und Methoden. Formen und Wirkungen.     

W imieniu Zarządu SGP oraz współorganizatora, którym jest Instytut Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia aktywnego udziału w tej konferencji. Obrady będą odbywały się w trzech sekcjach: literaturoznawczej, lingwistycznej oraz kulturologicznej. Zachęcam do składania propozycji 20-minutowych wystąpień i/lub utworzenia autorskiej sekcji. Tematy referatów wraz z krótkim abstraktem w języku niemieckim (ok. 500 znaków) proszę kierować drogą elektroniczną na adres: sgp@sgp.edu.pl do 5 grudnia 2015 r. 

Tak, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, będziemy starać się o dofinansowanie  konferencji, które umożliwi – o ile uzyskamy dotacje – przejęcie jedynie części jej kosztów, zwłaszcza noclegów oraz uroczystej kolacji. Dlatego też utrzymujemy opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł. Prawo do udziału w konferencji mają wszyscy członkowie SGP, natomiast prawo do dofinansowania ci członkowie, którzy do 30 marca 2016 r. uiszczą przelewem na konto bankowe SGP zarówno opłatę konferencyjną, jak i składkę członkowską za rok 2016 w wysokości 100,- zł. Nr konta znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

W konferencji mogą wziąć udział także osoby nie będące członkami naszego Stowarzyszenia, dla których opłata konferencyjna wynosi 450 zł. Zgłoszenia referatów osób nie będących członkami SGP zostaną uwzględnione, o ile pozwolą na to warunki organizacyjne. 

Z wyrazami szacunku i sympatii

                                                                               

Przewodnicząca SGP

/prof. dr hab. Ewa Żebrowska/

Ostatnia zmiana: 11.10.2015 at 20:51

powrót
impres