Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

List od Przewodniczącej SGP

Aktualności i ogłoszenia >>

 

Warszawa, dn. 23 marca 2016 r.Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Germanistów Polskich!

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

 

Ponieważ zbliża się termin tegorocznej konferencji, chciałabym przekazać Państwu kilka informacji organizacyjnych.

Konferencja pod tytułem: „Germanistische Forschung in Polen: Gegenstände und Methoden. Formen und Wirkungen” odbędzie się na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu, Collegium Novum, Al. Niepodległości 1, w dniach 20-22 maja 2016 r. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy zgłosili swój aktywny udział w obradach, a także tym, którzy potwierdzili swoją obecność bez referatu. Tuż po Świętach Wielkanocnych roześlemy Państwu wstępny plan konferencji, który, wraz z informacjami organizacyjnymi, będzie dostępny także na naszej stronie internetowej: www.sgp.edu.pl.

Wzorem lat ubiegłych dokonaliśmy wstępnej rezerwacji pokoi. Mogą je Państwo samodzielnie zarezerwować w poznańskim hotelu Novotel, ul. Plac Andersa 1, tel. (+61)8587000, e-mail: H3376@accor.com. Miejscowi współorganizatorzy wynegocjowali następujące ceny: 210 zł za pokój 1-os, 240 zł za pokój 2-os. Hasło rezerwacji: SGP2016. Podane ceny obowiązują w terminie: 19-23.05.2016. Termin złożenia rezerwacji upływa z dniem 10.05.2016. Niestety z uwagi na brak dofinansowania ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, nie będziemy w stanie zrefundować Państwu części noclegów.

 

W imieniu skarbnika SGP dr hab. Magdaleny Olpińskiej-Szkiełko zwracam się do Państwa z prośbą o uiszczenie do dn. 31.03.2016 opłat członkowskich. W razie wątpliwości skarbnik pod adresem mailowym: m.olpinska@uw.edu.pl udzieli szczegółowej informacji na temat stanu Państwa płatności. Wnoszenie opłat członkowskich (w wysokości 100 zł za rok kalendarzowy lub w wysokości 40 zł za rok dla emerytowanych członków Stowarzyszenia), jak również opłat konferencyjnych w wysokości 200 zł ze strony tych z Państwa, którzy wezmą udział w tegorocznej konferencji SGP w Poznaniu, jest szczególnie ważne z tego powodu, że z uwagi na brak dofinansowania ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej wszelkie koszty konferencji Stowarzyszenie będzie musiało pokryć ze środków własnych.

 

 

Podajemy numer konta SGP, prowadzonego w Banku Pekao S.A.:

72 1240 4533 1111 0010 4958 3662

 Chcielibyśmy zapewnić Państwa, że uczynimy wszystko, aby również tegoroczna konferencja była nie tylko znaczącym wydarzeniem naukowym, lecz także niezapomnianym spotkaniem w gronie przyjaciół, sprzyjającym wymianie doświadczeń i zacieśnieniu wzajemnej współpracy.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Przewodnicząca SGP

/prof. dr hab. Ewa Żebrowska/

 

Ostatnia zmiana: 03.25.2016 at 09:33

powrót
impres