Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

List w sprawie konferencji SGP

Aktualności i ogłoszenia >>

 

Warszawa, dn. 1 kwietnia 2016 r.

Szanowni Państwo!

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Germanistów Polskich!

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

 

Mamy nadzieję, że czas Świąt Wielkanocnych był dla Państwa okazją do odpoczynku i pełni nowych sił rozpoczęli Państwo drugą część semestru letniego.

Zgodnie z obietnicą przesyłamy Państwu wstępny, ramowy program naszej dorocznej konferencji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo zmian i korekt. Szczegółowy program zostanie Państwu przesłany w późniejszym terminie.

Przypominamy, że konferencja pod tytułem: „Germanistische Forschung in Polen: Gegenstände und Methoden. Formen und Wirkungen” odbędzie się na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu, Collegium Novum, Al. Niepodległości 4, w dniach 20-22 maja 2016 r.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Państwu, którzy zgłosili swój aktywny udział w obradach, a także tym, którzy potwierdzili swoją obecność bez referatu. Zgłoszenia bez wystąpienia przyjmujemy jeszcze do dnia 18 kwietnia 2016 r. drogą mailową: sgp@sgp.edu.pl. Uprzejmie przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich oraz opłaty konferencyjnej.

 

             Z wyrazami szacunku i sympatii

                                         Przewodnicząca SGP                                                 Sekretarz

                                /prof. dr hab. Ewa Żebrowska/                               /dr Magdalena Latkowska/

 

 

Ostatnia zmiana: 04.06.2016 at 12:46

powrót
impres