Aktualności

Odszedł Profesor dr. hab. Józef Grabarek
 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora dr. hab. Józefa Grabarka. Prof. Grabarek był cenionym germanistą i językoznawcą, wychowawcą wielu pokoleń młodych naukowców. Związany był z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie kierował Zakładem, a następnie Katedrą Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki.

Prof. Franciszek Grucza doktorem honoris causa / Ehrendoktorwürde für Prof. Franciszek Grucza

Aktualności i ogłoszenia >>

Deutsche Fassung unten

Profesor Franciszek Grucza  doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Miło nam poinformować, że we wtorek, 10 marca 2015 roku, w dniu święta Uniwersytetu Opolskiego i jego 21 rocznicy istnienia, władze uczelni wyróżniły tytułem doktora honorowego wybitnego germanistę, inicjatora powstania, założyciela i Przewodniczącego Stowarzyszenia Germanistów Polskich w latach 1990-2012, od 2012 roku Honorowego Przewodniczącego naszego Stowarzyszenia, Pana Profesora Franciszka Gruczę. 

Cieszymy się, Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Relacje z uroczystości, m.in.:

http://www.uni.opole.pl/page/418/prof-franciszek-grucza-39-doktorem-honoris-causa-uniwersytetu-opolskiego

http://www.radio.opole.pl/polecamy-rotator/rozmowa-z-doktorem-honoris-causa-uo-prof-franciszkiem-grucza-posluchaj.html

/

Doktor honoris causa für Prof. Dr. Franciszek Grucza

Prof. Dr. Franciszek Grucza, herausragender Germanist, Ideengeber und Gründer, in den Jahren 1990-2012 Vorsitzender, seit 2012 Ehrenvorsitzender des Verbandes Polnischer Germanisten, wurde mit dem Ehrentitel Doktor honoris causa der Universität Opole ausgezeichnet. Die Verleihung der Ehrendoktorwürde fand in Opole am 10. März 2015, dem Festtag und dem 21. Jahrestag des Bestehens der Universität Opole, statt.

Als Verband freuen wir uns sehr über diese ehrenvolle Auszeichnung und gratulieren unserem Ehrenvorsitzenden vom Herzen!

Mehr über den Festakt finden Sie u.a. hier:

http://www.uni.opole.pl/page/418/prof-franciszek-grucza-39-doktorem-honoris-causa-uniwersytetu-opolskiego

 

http://www.radio.opole.pl/polecamy-rotator/rozmowa-z-doktorem-honoris-causa-uo-prof-franciszkiem-grucza-posluchaj.html

 

Ostatnia zmiana: 03.21.2015 at 11:15

powrót
impres