Aktualności

Zaproszenie do udziału w międzynarodowym konkursie dziennikarskim
Duden (Bibliographisches Institut GmbH), Leibnitz-Institut für Deutsche Sprache (IDS), Goethe-Institut Mannheim oraz miasto Mannheim zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie dziennikarskim 2019/20. Więcej informacji tutaj.

Zaproszenie do przesyłania artykułów do tomu poświęconego Pani Profesor Kazimierze Myczko

Aktualności i ogłoszenia >>

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Germanistów Polskich,
w roku 2020 planujemy wydanie tomu, który chcemy w całości poświęcić pani Profesor Kazimierze Myczko, wieloletniej kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu i członkini Stowarzyszenia Germanistów Polskich, z okazji jej siedemdziesiątych urodzin.
Pani Profesor podejmowała w swoich licznych pracach wiele różnorodnych zagadnień związanych z nauczaniem i uczeniem się języków obcych. Spoiwem ich, a tym samym cechą charakterystyczną jej dorobku jest przede wszystkim antropologiczne spojrzenie na proces dydaktyczny, w którego centrum jest osoba ucznia, jego podmiotowe właściwości i indywidualna aktywność. Prowadzone przez Panią Profesor rozważania i badania w zakresie aktywizacji, indywidualizacji, autoewaluacji, autonomii, świadomości komunikacyjnej, kognitywnej teorii uczenia się czy kompetencji interkulturowej wzbogacają polską współczesną myśl glottodydaktyczną, a w szczególności tzw. nurt zorientowany na ucznia w glottodydaktyce. Z tego względu proponujemy zebranie naszych perspektyw glottodydaktycznych i językoznawczych w
jubileuszowym tomie czasopisma Studia Germanica Posnaniensia p.t.
„Uczeń jako centralna postać współczesnej dydaktyki języków obcych“.
Serdecznie zapraszamy wszystkich współpracowników, koleżanki i kolegów oraz wychowanki i wychowanków Pani Profesor do nadsyłania artykułów z dziedziny szeroko rozumianej glottodydaktyki i lingwistyki stosowanej nawiązujących do dorobku lub zainteresowań naukowych Jubilatki. Artykuły w j. niemieckim zredagowane według wytycznych pod adresem:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sgp/about/submissions#authorGuidelines
prosimy przysyłać do 30 września 2019 r. przez platformę pressto.
Pragniemy również poinformować, że osoby, które zechciałyby dołączyć się do życzeń dla Pani Profesor poprzez umieszczenie swego nazwiska na liście Tabuli Gratulatorii dołączonej do tomu, proszone są o informację drogą mailową.
Sebastian Chudak (s.chudak@uam.edu.pl)
Magdalena Pieklarz-Thien (magdalena.pieklarz@uwm.edu.pl)

Ostatnia zmiana: 02.03.2019 at 11:06

powrót
impres