Aktualności

Konferencja SGP w Warszawie 25-27 maja 2018 r.

Zaproszenie do publikacji w tomie 144 czasopisma "Germanica Wratislaviensia"

Aktualności i ogłoszenia >>

W "Germanica Wratislaviensia" publikowane są artykuły naukowe z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz glottodydaktyki. Publikujemy również artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych. Język publikacji to język niemiecki.

Zgodnie z komunikatem MNiSW z 23.12.2015 r. Autorzy za artykuły opublikowane w "Germanica" otrzymują 14 punktów.

 

Wszelkie informacje dotyczące czasopisma i warunków publikacji są dostępne na stronie

http://www.ifg.uni.wroc.pl/magazine/germanica-wratislaviensia/

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji (joanna.szczek@uwr.edu.pl).

Ostatnia zmiana: 02.09.2018 at 07:24

powrót
impres