Aktualności

Einladung zum Einreichen von Beiträgen zur Festschrift für Prof. Dr. Kazimiera Myczko
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Mitglieder des Verbandes Polnischer Germanisten, für das Jahr 2020 planen wir die Herausgabe einer Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Kazimiera Myczko. Auf diese Art und Weise soll sie als bedeutende Poznaner Germanistin, langjährige Mitarbeiterin des Instituts für germanische Philologie der Adam-Mickiewicz-Universität und Leiterin des Lehrstuhls für Didaktik von Deutsch als Fremdsprache geehrt werden.

Zaproszenie do udziału w konferencji "Emotionen in Sprache und Sprechen"

Aktualności i ogłoszenia >> Konferencje 2019

Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład Lingwistyki Stosowanej IFG UWr organizują w dn. 26-28 września 2019 r. siódmą międzynarodową konferencję językoznawczą z cyklu Linguistische Treffen in Wrocław. Temat ramowy planowanej na 2019r. konferencji brzmi Emotionen in Sprache und Sprechen.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

W załączeniu przekazuję zaproszenie.

Na zgłoszenia udziału czekamy do 30 czerwca 2019 r.
Link do formularza zgłoszeniowego
https://docs.google.com/forms/d/1ZSlcMynXZ01f-Y--62hqdpAefcffuSfh-ZuTppi5Nc4/edit#responses
Informacje dot. konferencji są dostępne na stronie
http://www.ifg.uni.wroc.pl/wydarzenia/konferencja-emotionen-in-sprache-und-sprechen/

Pozdrawiam serdecznie
w imieniu Organizatorów

dr hab. Joanna Szczęk

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Filologii Germańskiej
kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej
Zakład Języka Niemieckiego
Pl. Nankiera 15 b
50-140 Wrocław

Ostatnia zmiana: 12.29.2018 at 15:38

powrót
impres